Hello 2017

9:11 PMTime goes really fast. I haven´t even realised and a new year is here again, even its first month is coming to an end. Because I haven´t posted nearly the whole last year, I decided to summarize it now and show you my best moments. I know, this type of posts are typical for the first or second day of January. But I think, it is always good to remember. 

Čas letí naozaj rýchlo. Ani som sa nenazdala a prišiel nový rok, dokonca už aj prvý jeho mesiac je za nami. Vzhľadom na to, že som uplynulý rok takmer nepridala žiadny článok, rozhodla som sa ho zhrnúť týmto príspevkom a podeliť sa s Vami o to najlepšie. A to aj napriek tomu, že sa podobné príspevky väčšinou pridávajú už prvého či druhého januára. Veď zaspomínať si je vždy super.


1. So let´s start chronologically. In March I started to work in a fashion company, in June I finished my bachelor thesis and in Auguste I successfully finished the university. Although, it was time-consuming and stressful, it ended really good. And even I haven´t planned it, I decided to continue my studies, so the same or much more stress is waiting for me the next year. :)

1. Takže pekne poporiadku. V marci som začala pracovať pre módnu firmu, v júni som odovzdala bakalárku a v auguste úspešne dokončila univerzitu. Hoci to bolo časovo náročné aj stresujúce obdobie, nakoniec všetko dopadlo super. A aj keď som to vôbec neplánovala, nakoniec som sa rozhodla pokračovať v štúdiu, takže ma podobné, a ešte väčšie stresy čakajú zas o rok :)


2. In July we visited Chersonissos in Crete. Even if it sometimes seemed we are not going to travel anywhere (because of our long selecting and hesitance), finally we chose an amazing hotel at an amazing place. The sea was so blue and so clear, the architecture beautiful and the atmosphere stunning. However, it was my first holiday by the sea, so you can imagine how happy I was :)

2. V júli sme navštívili Grécko, konkrétne Krétu, oblasť Chersonissos. Hoci to pri našom zdĺhavom vyberaní vyzeralo občas tak, že ani nikam nepôjdeme, nakoniec sa nám podarilo vychytať úžasný hotel na úžasnom mieste. More bolo krásne modré a čisté, architektúra krásna a atmosféra výborná. Okrem toho to bola moja prvá dovolenka pri mori, takže si viete predstaviť ako som sa tešila :)


3. Greece is a country I have always really liked and I always will, but the place I desired to see the most was the picturesque Santorini. The white houses and churches with blue dome were even more beautiful in reality than on the photos and postcards, so it´s not a question, whether I would like to visit it again in the future. 

3. Grécko sa mi vždy veľmi páčilo, avšak miesto, ktoré som v rámci neho túžila najviac navštíviť bolo malebné Santorini. Biele domčeky a kostolíky s modrou kupolou boli naživo ešte krajšie ako na fotkách či pohľadniciach, takže nie je otázne či by som si výlet naň ešte v budúcnosti zopakovala.4. In September we spent a week with hiking in High Tatras. I have never been that type of girl, who likes hiking and spending long hours in nature, but this time the mountains and the nature really caught my heart. Every day we walked around the lake Štrbské pleso and than went to the mountains. We visited the lake Popradské pleso by bike and walked to visit the Skok waterfall. For one of my biggest success I consider our 9 hours long ascent to Kriváň. I never felt so exhausted and so much fear, and so much happiness when we reached a less dangerous area on the way down, at the same time. But it was an amazing experience and now looking back, I´m proud that we made it :)

4. A do tretice všetko dobre :) V septembri sme týždeň strávili turistikou vo Vysokých Tatrách. Nikdy som nebola typom, ktorý si turistiku a dlhé hodiny v prírode užíva, tentokrát ma však Tatry dostali. Každodennú prechádzku a relax okolo krásneho Štrbského plesa sme dokončili bicyklovaním sa k Popradskému plesu či ľahšou túrou k Vodopádu Skok. Za jeden z najväčších úspechov roku považujem aj našu 9 hodinovú túru na Kriváň. Nikdy predtým som nebola tak vyčerpaná a necítila taký strach, a zároveň také šťastie keď sme už boli na bezpečnejšom úseku cestou dole. Bol to však úžasný zážitok a spätne som hrdá, že sme to zvládli :)


5. Because fashion is my passion and I also love to move a lot, I would like to mention some things, that have also pleased my year. In June and September I had the opportunity to visit the Bratislava fashion weeks with my dear colleagues, and to watch the wonderful collections of our talented Slovak fashion designers. In October, thanks to the university and our amazing yogini, I started to practise yoga, in which I fell in love. And thanks to my beloved boyfriend and my valentine´s gift from him, In March I could see and hear my favourite singer Eros Ramazotti on his Perfetto tour in full glory. 

5. Nakoľko je móda mojou vášňou a pohyb mám tiež veľmi rada, na záver by som spomenula ešte pár vecí, ktoré mi uplynulý rok spríjemnili. V júni a v septembri som mala možnosť so svojimi skvelými kolegyňami navštíviť Bratislavské módne dni a pozrieť si nádherné kolekcie našich talentovaných návrhárov. Od októbra som vďaka našej univerzite a úžasnej jogínke začala pravidelne cvičiť jogu, ktorú som si neskutočne obľúbila. A vďaka môjmu milovanému priateľovi a valentínskemu darčeku od neho som mala možnosť v marci vidieť a vypočuť môjho najobľúbenejšieho speváka Erosa Ramazottiho v plnej jeho kráse. 


You Might Also Like

0 comments

Powered by Blogger.