Yves Rocher Concentrated shower gel

11:19 PMIn last time, the necessity of behaving ecologically is a very popular topic. So I´m not going to write about its importance. I know, nobody will give up his comfort and change his lifestyle after reading my post. But even little changes are enough to make our health, beauty and environment better. I´m sure, lot of you already know the french cosmetic label Yves Rocher. But maybe you don´t know that they were established in 1959, from when their mission is to produce quality for our body also good to planet, which is affordable at the same time. And they are really good in it! Even from the time of exist is visible their seriousness and that they are not only reacting on the eco-bio trend. Their philosophy Act beautiful should be inspirative for everyone, cause what is better than doing something good for yourself and also for the future of our planet? We shoud stop being selfish and think about the most important.

V poslednej dobe sa potreba ekológie skloňuje neúrekom. Nebudem preto písať o tom, aká je dôležitá a prečo. Nikto by sa po prečítaní článku zrazu nevzdal svojho pohodlia a zmenil svoj životný štýl. Stačí však naozaj málo, aby sme prispeli nielen k lepšiemu životnému prostrediu, ale aj svojmu zdraviu a kráse. Francúzsku značku Yves Rocher už určite mnohí poznáte. Možno ste však nevedeli, že vznikla už v roku 1959 a už tej doby je ich poslaním vyrábať kvalitnú, zdraviu i prírode prospešnú kozmetiku, ktorá je zároveň cenovo dostupná. A v tom sa im naozaj darí! Už z dĺžky ich pôsobenia vidieť, že sa o našu krásu aj životné prostredie seriózne zaujímajú, a nie len reagujú na dnešný bio-eko trend. Ich filozofia Act beautiful by mala byť inšpiratívna pre nás všetkých. Veď čo je lepšie ako robiť niečo pre seba a zároveň aj pre budúcnosť našej planéty? Mali by sme prestať byť sebeckými a myslieť na to najdôležitejšie.


My skin isn´t perfect at all, so in last time I try to give it the best I can afford. I try to replace ordinary cosmetics full of chemicals with natural ones. I believe that these are the most natural to our body. I have already tried many products from Yves Rocher - their shower gels and body lotions, shampoo, the popular Sebo Vegétal cream and now I fell in love with their newest innovation. That is the concentrated shower gel, which I want to present you.
Moja pokožka nie je ani náhodou dokonalá, a preto sa jej v poslednej dobe snažím dopriať čoraz kvalitnejšie produkty. Snažím sa nahradiť bežnú kozmetiku plnú chemickými látkami prírodnými variantmi. Verím totiž, že tie sú pre naše telo najprirodzenejšie. Doposiaľ som vyskúšala viacero produktov Yves Rocher medzi ktoré patria ich voňavé sprchovacie gély a telové mlieka, šampón, denný krém z ich populárneho radu, a stihla som si zamilovať aj ich najnovšiu inováciu. Tou je koncentrovaný sprchovací gél, ktorý vám chcem predstaviť. 


Are you asking why would you buy 100ml instead of 400ml for the same price? I would do the same, cause many products present themself as a more concentrated version but we use them the same way. Thanks, I had the opportunity to test and compare each other, I found that they really work as they promise! One bottle should be enough for 40 showers, while 1drop = 1 shower. Now you surely think that one drop won´t be enough, but it will! The special shutter of the bottle, which was missing on the non-concentrated bottle, cares about it. When pressing the bottle, it precisely splash out the one drop you need, in size of a hazelnut. At the beginning I was also a bit worried whether this amount will be enough and if it will foam well. But this shower gel has a much thicker consistency than the previous version. Applying on wet skin it nicely foams, so it is surely enough for washing your whole body. Higher concentration of shower gel is visible at first sight - you can see trough the 400ml bottle, but the concentrated version is no transparent at all. 

Pýtate sa prečo by ste kupovali 100ml namiesto 400ml za rovnakú cenu? Tiež by som si položila rovnakú otázku, veď v poslednej dobe sa mnoho produktov prezentuje ako viac koncentrovaná verzia, my ich však používame rovnako. Vďaka tomu, že som mala možnosť sprchovacie gély testovať a navzájom porovnať som však zistila, že naozaj fungujú tak ako sľubujú! Jeden flakón by mal vydržať až na 40 kúpeľov, pričom 1 kvapka = 1 kúpeľ. Teraz si myslíte, že vám vydrží možno tak polovicu, pretože neradi šetríte a tá jedna kvapka vám na umytie určite nestačí. Ale stačí! O to sa stará špeciálny uzáver flakónu s membránou, ktorý na 400 ml produkte chýbal. Pri stlačení flakónu vám vystrekne presne tú jednu sľubovanú kvapku vo veľkosti lieskového orieška. Spočiatku som mala tiež obavy, že mi jedna kvapka nestačí a či bude dostatočne peniť. Pri kozmetike, ktorá nepení mám totiž tendenciu používať viac a viac. No gél má oveľa hustejšiu konzistenciu ako jej nekoncentrovaná verzia a po nanesení na mokrú pokožku krásne pení, vďaka čomu vám garantovane vystačí na umytie celého tela. Vyššia koncentrácia gélu je však viditeľná už na prvý pohľad, pretože sprchovací gél v 400ml flakóne je priesvitný, kým cez koncentrovanú verziu nevidieť. 


And what is for us, women, also very important? You surely said - fragrance. These definitely won´t disappoint you. For choice you have 3 - Mango and coriander, Vanilla, Olive and petit grain. I like sweet smells the most, so I would choose the first two as my favourite. But for summer days I would prefer the fresh fruit fragrance - Mango and coriander, while I would use the sweet Vanilla on long winter nights full of relax. Olive and petit grain is also a very pleasant fragrance, but is more fresh and neutral, which can also borrow your partner. And their composition? 97% ingredients of natural origin, pH neutral to skin, without preservatives and parabens, while the substances are biologically easily degradable. 

A čo je pre nás ženy ešte nesmierne dôležité? Určite ste odpovedali - vôňa. Tie však rozhodne nesklamú. Na výber sú 3 vône - Mango a koriander, Vanilka, Oliva a petit grain. Nakoľko mám najradšej sladké vône, mojim zmyslom najviac ulahodili prvé dve. Ak by som si však mala vybrať, na leto by som volila sviežu ovocnú vôňu Mango a koriander, kým sladkú Vanilku by som ponechala na dlhé chladné večery plné oddychu. Oliva a petit grain je tiež veľmi príjemná vôňa, ale skôr osviežujúca a neutrálna, ktorú si pokojne môže požičať aj váš partner. A ich zloženie? Hovorí za seba: 97% zložiek prírodného pôvodu, pH neutrálne pokožke, bez konzervantov, pričom látky sú biologicky ľahko odbúrateľné. 


One of the benefits of concentrated gel is also, that for one bottle is used 50% less plastic, which means 32 tons of plastic less annually and the half amount of greenhouse gas.  In addition, smaller bottle is much more practical. You will appreciate it especially during the holiday and while traveling with hand luggage. 100ml plastic bottle suits the standards - max 100ml pack and no glass on the deck.

Výhodou koncentrovaného gélu je určite aj to, že na jeden flakón sa spotrebuje o polovicu menej plastov čo znamená o neuveriteľných 32 ton plastov menej ročne a o polovicu menej skleníkových plynov. Navyše, menší flakón je aj oveľa praktickejší. Oceníte ho najmä na dovolenke a pri cestovaní príručnou batožinou. 100ml plastový flakón totiž vyhovuje požiadavkám - max 100ml balenie aj zákaz skla na palube lietadla. The label has its ecological concept planned in detail. They care about the production uf used resources, the production process, the packaging, recycling and also the way of packing and delivery. I received products packed only in a paper envelope, in which I found a bigger box with their logo. I will surely use this box for storing my little things. The box was padded with wooden strips. Much more tasteful and eco than products packed in bubble foil, don´t you think? :)
And what is also very important? Yves Rocher plants a tree for every sold bottle! You can make sure about it on their website, where they have a counter. It´s amazing to watch how the number of planted tree grows every second :) Their concept has totally amazed me. It´s really great that I can care about myself without products tested on animals or damaging the nature. Using of this label means improving the environment and high quality care of my body, while I can afford it without any difference in price. That´s why I will continue using their products and really looking forward their new fragrant products :)

Značka má svoj ekologický koncept naozaj premyslený do detailov. Nedbá iba na ekologické pestovanie používaných zdrojov, na proces výroby, balenie, následnú recykláciu ale aj na spôsob balenia a doručovania. Produkty som dostala zabalené iba v papierovej obálke, v ktorej sa nachádzala krabica s logom značky. Túto ešte určite využijem na uskladnenie svojich drobností. Krabica bola pekne vystlaná drevenými prúžkami pripomínajúcich slamu. Omnoho vkusnejšie a šetrnejšie ako produkty zabalené v nechutných a najmä neekologických pukacích fóliách, nemyslíte? :) 
A čo je ešte nesmierne dôležité? Yves Rocher zasadí strom za každý jeden zakúpený flakón! To, že neklamú, si môžete overiť priamo na ich stránke, kde je počítadlo na počet zasadených stromov. Je úžasné sledovať ako toto číslo každou sekundou rastie :) Mňa koncept značky úplne očaril. Je super, že sa o seba môžem starať aj bez toho, aby trpeli zvieratká pri testovaní či ničilo sa životné prostredie. Používanie tejto značky pre mňa znamená zlepšovanie životného prostredia a vysoko kvalitnú starostlivosť o svoj zovňajšok, pričom si produkty môžem dovoliť aj bez toho, aby rozdiel pocítila moja peňaženka. A preto budem v ich používaní pokračovať a tešiť sa na ich nové a nové voňavé produkty :)You Might Also Like

1 comments

  1. We flew home to book this venue in June last year. Absolutely loved it here and I'll be certainly waiting to go back there for more events. Regardless of the time of your event, you always get the same thing at NYC venues: reasonable drink prices, great decoration, & friendly staff.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.